Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Udruge

 GUNJA – U Općini Gunja djeluje 20 udruga graðana od kojih neke imaju svoj prostor zadjelovanje. Udruge svojim uspješnim radom su promotori mjesta. čelnici općine su odlučili da osiguraju prostor i onim koje nemaju. " Općina je prošle godine kandidirala u programu PSGO izgradnju Centra za javne inicijative. Potpisan je ugovor za darovnicu. Prije nekoliko tjedana smo krenuli sa izgradnjom objekta koji će imati 400 četvornih metara korisnog prostora. I pored toga nećemo moći zadovoljiti potrebe svih udruga." kazao je Vladimir Crnov, načelnik općine. Prema darovnici zahtjev je odnijet na 1,400.000 kuna. Tijekom natječaja se ispostavilo da će investicija biti manja pa su radovi ugovoreni na 750.000 kuna plus PDV, a učešće općine je 20 posto. Pet ureda će biti za potrebe braniteljskih udruga, a kako je Gunja više nacionalna sredina očekuje se da će i nacionalne manjine imati svoj prostor, kao i nedavno osnovana Udruga za meðunarodni razvoj.