Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Registar ugovora o javnoj nabavi / 2012. godina

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI 2012. godina

 

Rb.

Predmet ugovora

Evidencijski broj nabave i broj objave

Vrsta provedenog postupka

Datum sklapanja ugovora

Razdoblje na koje je sklopljen ugovor

Iznos sklopljenog ugovora

(bez PDV-a)

Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor

Konačni datum isporuke roba, usluga, radova

1.

Kamion za odvoz komunalnog otpada

01/12

2012/S 002-0003882

Otvoreni postupak

07.05.2012.

20 dana

879.000,00 kn

TEHNIX

d.o.o.

15.05.2012.

2.

Kalifornijske gliste i "stara" opeka

02/12

2012/S 002-0005360

Otvoreni postupak

11.04.2012.

20 dana

270.000,00 kn

KTD Gunja d.o.o.

 

3.

Osam plastenika

03/12

2012/S 002-0013107

Otvoreni postupak

18.06.2012.

30 dana

156.200,00 kn

MODEL-EDUCA d.o.o.

17.07.2012.

4.

Dva stroja za usitnjavanje zelene biljne mase i dva vibraciona sita

05/12

2012/S 002-0040579

Otvoreni postupak

23.08.2012.

20 dana

149.000,00 kn

BRILIANT d.o.o.

19.09.2012.