Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

O Gunji

 

O GUNJI

 

Gunja je najveće selo u županjskom kraju smješteno na lijevoj obali rijeke Save u južnom dijelu Vukovarsko – srijemske županije uz granicu sa Bosnom i Hercegovinom.

Spominje se prvi puta u službenim spisima plemića Alšanski još 1428. godine.

Ukupni demografski potencijal Općine Gunja ima oblike stabilnosti. Po popisu iz 2001. godine Općina Gunja je imala 5033 stanovnika. Struktura gospodarstva Općine je heterogena, što znači da su zastupljene različite djelatnosti. Značajnom  mjesto zauzimaju kapaciteti za proizvodnju namještaja sa OKO 120 zaposlenih. Ipak u strukturi dominiraju uslužne djelatnosti najvećim dijelom u obliku obrta.

U Općini Gunja je zaživjelo 101 obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo.

Gospodarstvo Općine je relativno dobro razvijeno, a za daljnji razvoj postoje dobre mogućnosti u ljudskom potencijalu, a pogodovat će i granični položaj Gunje koji treba više koristiti.

Općina Gunja ima ukupno 3.106 ha od kojih poljoprivredno zemljište zauzima 1.883 ha, odnosno ima udio od 60,6%, a neplodno zemljište zauzima površinu od 539 ha s udjelom od 17,4% u ukupnim površinama.

Općina Gunja je formirana temeljem Zakona o područjima županija, gradova i općina u

Republici Hrvatskoj (N.N., br. 10/57.). U jedinom naselju u Općini, u općinskom središtu

Gunji, locirana su tijela lokalne samouprave Općinsko vijeće.

Ove funkcije će se zadržati i u planskom razdoblju.

U Gunji djeluje Osnovna škola ''Antun i Stjepan Radić'', koja gravitacijski pokriva naselja

Gunja i Rajevo Selo. Ukupna površina parcela škole iznosi 12.856 m², škola ima športsku dvoranu, vanjske športske terene, te ima 20 učionica sa 26 razrednih odjela koje pohaða 583 učenika. U školi je zaposlen 41 djelatnik. Optimalan kapacitet škole je 600 učenika, osnovni problem u školi je nestručno zastupljena nastava u nekoliko predmeta. Globalni kapacitet škole će zadovoljavati potrebe Općine u planskom razdoblju.

Zdravstvo je u Općini zastupljeno ambulantom i veterinarskom stanicom u Gunji.

Ambulanta je locirana na parceli površine 3.424 m² s površinom graðevine od 250 m². U

ambulanti od ukupno 8 djelatnika djeluju 2 liječnika i 2 stomatologa.

U veterinarskoj stanici su 2 zaposlena. U planskom razdoblju navedeni objekti mogu prostorno zadovoljiti potrebe Općine.

U vrlo skučenim prostorima, u sklopu drugih sadržaja, u Gunji djeluju Dom kulture i knjižnica sa čitaonicom. Dom kulture obuhvaća dvoranu za 150 ljudi, pozornicu od tridesetak m², te sobu za presvlačenje.

Općinska knjižnica sa čitaonicom sadrži 4.500 knjiga, koje koristi 425 korisnika uz optimalni

kapacitet od 2.500 korisnika.

U planskom razdoblju je potrebno osigurati novu optimalnu graðevinu za ove dvije funkcije

kulture.

            Dana 27.08.1849. godine u Gunji je sagraðena crkva posvećena sv. Jakovu apostolu.  Tadašnji župnik vlč. Mato Sočković dao se u teškim i nesigurnim vremenima na dva velika pothvata – gradnju novog župnog doma i nove velike prostrane crkve. Temelji za novu crkvu u Gunji iskopani su 01. studenog 1982. godine. Župljani i svi ljudi dobre volje, donatori uz župnike Matu Sočkovića, Ivana Lenića, Vladimira Delića i Matu Matasovića pomogli su da se uspješno okonča izgradnja crkve za koju kažu da je Cvelferska katedrala, jer je najveća crkva u ovom dijelu Slavonije. Dana 06. travnja 2008. godine u nazočnosti brojnih vjernika Gunje, Cvelferije, gostiju iz svih krajeva Lijepe naše, svećenika, ðakona, bogoslova, časnih sestara, mons.dr. Marin Srakić, biskup Ðakovački i srijemski i predsjednik Hrvatske biskupijske konferencije, blagoslovio je novi zvonik visok 43,70 m., čiji su radovi koštali oko 1.600.000 kuna, blagoslovio je i nova tri crkvena zvona vrijedna 200.000 kuna. Postojeća crkva katoličke, i džamija islamske vjerske zajednice su odraz potreba stanovništva Općine, tako da one zadovoljavaju potrebe, a ukoliko bude potreba nove vjerske graðevine treba graditi prema uvjetima propisanim u Odredbama za provoðenje PPUOG.

U Općini su u funkciji tri groblja. To su katoličko groblje u središnjem dijelu Gunje na k.č.br. 284/1, površine 5.870 m²; katoličko groblje izvan naselja u Šumanovcima na k.č.br. 10,

površine 7.749 m²; te muslimansko groblje u zapadnom dijelu naselja Gunja na k.č.br. 154,

površine 5.829 m². Sva tri groblja su uglavnom popunjena, tako da se u planskom razdoblju planira proširenje groblja u Šumanovcima na dio k.č.br. 6, 7, 8 i 9 za 1,33 ha, te utvrðuje nova lokacija za muslimansko groblje na dijelu k.č.br. 125, površine 1,0 ha (sjeverno od naselja Gunja), što će zadovoljavati potrebe Općine za jedno duže razdoblje.