GOSPODARSKA ZONA “VELEBIT”

 Ovim putem želimo Vas izvijestiti o aktivnostima koje su provedene od zadnje objave, a odnose se na gospodarsku zonu „Velebit”.

Nakon donošenja odluke o odabiru, između Općine Gunja i Zajednice ponuditelja: Izgradnja-VKV d.o.o., Vinkovci i Cestorad d.o.o., Vinkovci, dana 16. srpnja 2020.godine zaključen je okvirni sporazum za nabavu radova na izgradnji gospodarske zone „Velebit” s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje do četiri godine.

Proveden je postupak javne nabave za stručni nadzor i projektantski nadzor radova na izgradnji gospodarske zone „Velebit”. Donesena je odluka o odabiru ponuditelja, čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o nabavi: Orion projekt d.o.o., Vinkovci.

U petak, 04. rujna 2020. godine biti će održan i prvi radni sastanak sa izvođačem radova te stručnim i projektantskim nadzorom, kada će biti potpisan i prvi ugovor o izvođenju radova, čiji se završetak planira do kraja tekuće godine.

Možda vas još zanima...

Skip to content