SANACIJA ODLAGALIŠTA KRAPLJA – FAZA 2.

Sanacija odlagališta Kraplja- faza 2.

Nakon provedenog postupka nabave za izvođenje dijela radova na sanaciji odlagališta neopasnog otpada Kraplja u Gunji – faza 2., dana 23. rujna 2020.godine donesena je odluka o odabiru ponuditelja.

Ponuditelj čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o javnoj nabavi jeste Sokol d.o.o., Vinkovci sa cijenom ponude od 1.073.741,56 kuna sa PDV-om

Možda vas još zanima...

Skip to content