RADNA TIJELA

MANDATNA KOMISIJA – 6/21

1. Boris Nikolić

2. Kazimir Šokčević

3. Merima Husić

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJE – 6/21

1. Snježana Brčina

2. Mirko Kandrać

3. Asmir Velagić

ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK – 6/21

1. Antonio Marković

2. Merima Husić

3. Boris Nikolić

ODBOR ZA PRORAČUN I FINANCIJE – 6/21

1. Antonio Marković

2. Kazimir Šokčević

3. Asmir Velagić

POTPISNICI FINANCIJSKE DOKUMENTACIJE – 9/20

1. Anto Gutić

2. Vlado Brkić

3. Marija Mudrinić

ODBOR ZA PRITUŽBE i PREDSTAVKE – 6/21

1. Mirko Kandrać

2. Snježana Brčina

3. Boris Nikolić

POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA – 8/22

1. Mirko Kandrać, predsjednik

2. Marko Babić, član

3. Mario Jakobovac, član

ČLANOVI SAVJETA POTROŠAČA OPĆINE GUNJA – 2/18

1. Vlado Brkić

2. Ivan Leporiz

3. Nikola Kaselj

POVJERENSTVO ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE – 9/22

1. Marija Mudrinić, dipl.iur., predsjednik

2. Antonio Marković, član

3. Denis Volarić, član

4. Veronika Nikolić, mag.ing.geod.etgeoinf., član

5. Kuzman Zubčić, mag.ing.agr.,član

6. Goran Tkalčec, struč.spec.ing.agr., član

7. Nada Matić, dipl.ing.agr, član

POVJERENSTVO ZA UVOĐENJE U POSJED POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE – 9/22

 1. Marija Mudrinić, dipl.iur., član
 2. Veronika Nikolić, mag.ing.geod.etgeoinf., član
 3. Goran Tkalčec, struč.spec.ing.agr, član

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE -1/22

1. Stipica Mišura, načelnik Stožera

2. Dražen Gluvaković, službenik JUO, zamjenik načelnika Stožera

3. Mario Tarle, predstavnik Službe CZ Vukovar, član

4. Ante Perić, zapovjednik vatrogasne postrojbe (DVD-a), član

5. Hrvoje Lišić, predstavnik nadležne policijske postaje, član

6. Stjepan Lučić, član

7. Domagoj Nemetz, predstavnik Crvenog križa, član

POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA – 9/20

1. Vlado Brkić

2. Draženka Kelava

3. Jasminka Kurtović

4. Stipica Mišura

5. Dražen Dugonjić

6. Marija Mudrinić

7. Dijana Dragičević

8. Stjepan Bogutovac

9. Janja Šokčević

10. Brigita Potocki

11. Tena Franić

SOCIJALNO VIJEĆE OPĆINE GUNJA – 8/21

 1. Antonio Marković, predsjednik
 2. Mirza Fehratović, član
 3. Darija Pušeljić, član
 4. Dijana Petričević, član
 5. Stipica Mišura, član
 6. Ivan Živić, član
 7. Iris Turbić, član
 8. Adnan Gluhačević, član

VIJEĆE ZA PREVENCIJU OPĆINE GUNJA – 8/21

 1. Anto Gutić, predsjednik
 2. Katica Frančešević, zamjenica predsjednika
 3. Marijan Vareševac
 4. Stipica Mišura
 5. Mirza Fehratović
 6. Dijana Petričević
 7. Ivan Živić
 8. Idriz efendija Bešić
 9. Stjepan Bogutovac

Skip to content