ODLUKE – PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (u daljnjem tekstu: korisnik) ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Općini Gunja.Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište. Pisani zahtjev podnosi se osobno ili poštom na adresu: Općina Gunja, 32 260 Gunja, Vladimira Nazora 97, te putem elektronske pošte: opcina.gunja@vk.t-com.hr.

Usmeni zahtjev podnosi se osobno kod službenika za informiranje, na adresi Gunja, V. Nazora 97. O usmenom zahtjevu sastavlja se službena bilješka. Zahtjev se može podnijeti i putem telefona broj 032/882-100 službeniku za informiranje.

Pisani i usmeni zahtjevi mogu se podnijeti svakog radnog dana u vremenu od 7.00 do 15.00 sati.

Lidija Ćurić, referent za administrativne poslove i arhivsku građu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gunja – koordinatorica za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Općine Gunja – kontakt tel: 032/882-100, mail: lidija@gunja.hr

Možda vas još zanima...

Skip to content