UPUTA STOŽERIMA CIVILNE ZAŠTITE

Budući da se približava 01. studenoga, tj. Dan svih svetih kada naši građani masovno obilaze posljednja počivališta preminulih, a s obzirom na epidemiološku situaciju i pojačani rizik od širenja bolesti COVID-19 zbog velikog broja građana koji će istovremeno obilaziti groblja i druga počivališta svojih preminulih, daje se uputa svim stožerima civilne zaštite:

  • da upozore uprave groblja na svom području da na vidljivim mjestima, ako već ne postoje ili su dotrajale, postave upozorenja o potrebi održavanja fizičke distance i pridržavanja općih epidemioloških mjera
  • da podsjete građane koji će obilaziti groblja i druga počivališta svojih preminulih na važnost održavanja fizičke distance i pridržavanja općih epidemioloških mjera prilikom takvih obilazaka (npr. izbjegavanje rukovanja i bliskih kontakata) te na obvezu korištenja maski za lice ili medicinskih maski kad god nisu u mogućnosti održavati fizičku distancu
  • da na grobljima i drugim mjestima gdje se očekuje veća cirkulacija građana od uobičajene pojačaju kontrolu pridržavanja općih epidemioloških mjera te djeluju preventivno i edukativno.

Možda vas još zanima...

Skip to content