JAVNI POZIV za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na pomoć umirovljenicima sa prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godinu.

Pomoć umirovljenicima koja se dodjeljuje ovim  Javnim pozivom odnosi se na pomoć osobama korisnicima mirovinskog prava sa prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije u obliku vrijednosnog poklon bona.

Vukovarsko-srijemska županija će prijaviteljima koji ispune uvjete iz Javnog poziva osigurati vrijednosni poklon bon u iznosu 600,00 kuna, do najviše tri puta tijekom godine.

Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objave na službenim internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije

Sve detaljne informacije i obrasce potrebne za prijavu na Javi poziv možete preuzeti na stranicama Vukovarsko srijemske županije

https://www.vusz.hr/javni-pozivi-i-objave-vs-zupanije/javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-ostvarivanje-prava-na-pomoc-umirovljenicima-sa-prebiv

Možda vas još zanima...

Skip to content