PROGLAŠENA PRIRODNA NEPOGODA – SUŠA – 06.09.2022.g.

Župan Vukovarsko-srijemske županije, Damir Dekanić donio je 06. rujna 2022. godine Odluku o proglašenju  prirodne nepogode suše kojom su nanijete velike materijalne štete na poljoprivredi u razdoblju od 01.06.2022. do 31.08.2022.g.

U skladu sa Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica šteta od prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/2019), (dalje u tekstu: Zakon), pozivaju se oštećenici na čijoj je imovini s područja općine Gunja nastala šteta od prirodne nepogode – suše da podnesu prijavu štete Općini Gunja.

Štete se prijavljuju na zakonom propisanom Obrascu PN 

koji mora biti popunjen u cijelosti i ovjeren potpisom. (obrazac PN možete preuzeti osobno u prostorijama općine Gunja ili preuzeti na službenoj web stranici općine Gunja: www.gunja.hr)

Uz Obrazac PN obavezno se prilaže:

– Preslika lista A i B iz upisnika Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (Zahtjev za poticaj);

– Obrazac izjave o osiguranju

– Obrazac privole

– Presliku kartice zaštićenog računa (ukoliko ga se posjeduje);

U Obrascu PN u opisu imovine nužno je navesti za svaku poljoprivrednu kulturu površinu u ha, ukupan broj stabala ili trsova, postotak oštećenja pojedine kulture te MIBPG, ime i naziv OPG-a.

Povjerenstvo zadržava pravo od prijavitelja zatražiti dodatnu dokumentaciju.

Potpuno i čitko ispunjene te ovjerene prijave na propisanom obrascu PN s prilozima mogu se dostaviti putem:

– osobno u Općinu Gunja, Vladimira Nazora 317b, 32 259 Gunja,

Prijave se primaju  od 07. rujna do 14. rujna 2022. godine od 08:00 do 14:00 sati 

Napomene:

– sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda ne dodjeljuju se za štete kako je utvrđeno u članku 20. Zakona (u slučaju štete na imovini koja je osigurana, u slučaju osigurljivih rizika na imovini koja nije osigurana ako je vrijednost oštećene imovine manja od 60 % vrijednosti imovine i dr.),

– u skladu s člankom 35. Zakona prilikom raspodjele sredstava pomoći za djelomičnu sanaciju šteta od prirodnih nepogoda, iznos novčanih sredstava ne može biti veći od 5% iznosa konačne potvrđene štete na imovini pojedinog oštećenika,

Možda vas još zanima...

Skip to content