OBAVIJEST KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NANADE – PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA TROŠKOVE STANOVANJA

Obavještavaju se korisnici zajamčene minimalne naknade sa područja općine Gunja da mogu podnijeti ZAHTJEV ZA TROŠKOVE STANOVANJA

Novi Zakon o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22 i 119/22) na drugačiji način je regulirao ostvarivanje prava na troškove stanovanja i to:

  • pravo na naknadu za ogrjev isplaćuje se od 01.01.2023 god. u srazmjernom mjesečnom iznosu zajedno sa troškovima stanovanja,
  • troškovi stanovanja isplaćuju se mjesečno na temelju priloženih računa,
  • troškovi stanovanja su: najamnina, komunalna naknada, troškovi grijanja, troškovi za vodne usluge te troškovi nastali zbog radova na  povećanju energetske učinkovitosti zgrade.

        U skladu sa novim zakonskim odredbama korisnici zajamčene minimalne naknade dužni su podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na troškove stanovanja. Uz zahtjev je potrebno priložiti:

  • presliku osobne iskaznice za sve članove kućanstva, odnosno presliku dozvole boravka (za stranca)
  • presliku Rješenja o ostvarenju prava na zajamčenu minimalnu naknadu (NOVO)
  • izjavu da se grije na drva
  • presliku kartice tekućeg računa ili potvrdu banke o IBAN-u
  • dokaze u vezi stanovanja
  • uplatnicu/račun za podmirenje režijskih troškova

        Molimo Vas da u cilju što brže isplate sredstava za podmirenje troškova stanovanja, u Općinu Gunja donesete popunjen priloženi obrazac zahtjeva zajedno sa potrebnim prilozima.

        POSEBNA NAPOMENAračuni se obavezno donose svakoga mjeseca jer se isplata vrši isključivo temeljem dostavljenih računa.

      https://www.zakon.hr/z/222/Zakon-o-socijalnoj-skrbi – Zakon o socijalnoj skrbi

Možda vas još zanima...

Skip to content