Popis udjela članova Općinskog vijeća općine Gunja u vlasništvu poslovnog subjekta

Udjeli članova Općinskog vijeća Općine Gunja u vlasništvu poslovnog subjekta na dan 24.05.2023.

Popis udjela članova Općinskog vijeća u vlasništvu poslovnog subjekta

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 143/21) član predstavničkog tijela dužan je pisanim putem u roku od 15 dana od stupanja na dužnost ili stjecanja udjela obavijestiti predsjednika predstavničkog tijela ako ima 5% ili više udjela u vlasništvu poslovnog subjekta.

Na temelju članka 4. stavka 4. navedenog Zakona popis udjela iz stavka 3. objavljuje se i redovito ažurira na mrežnim stranicama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Člankom 5. stavak 1. podstavak 4) navedenog Zakona propisano je da su poslovni subjekti trgovačka društva, ustanove i druge pravne osobe te drugi subjekti poslovnih odnosa kao što su obrti, zadruge, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i nositelji samostalnih djelatnosti te nositelji i članovi drugih poslovnih subjekata osnovanih na temelju zakona.

Popis udjela članova Općinskog vijeća u vlasništvu poslovnog subjekta možete preuzeti u prilogu ispod teksta …

Možda vas još zanima...

Skip to content