NAREDBA O MJERAMA KONTROLE ZA SUZBIJANJE AFRIČKE SVINJSKE KUGE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Temeljem pojave afričke svinjske kuge, a sve u svrhu zaustavljanja širenja iste, prosljeđujemo Vam Naredbu o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj KLASA: 322-02/21-01/06, URBROJ: 525-09/556-23-12 od 28. lipnja 2023. godine te Rješenje o određivanju zona ograničenja zbog izbijanja afričke svinjske kuge  KLASA:  UP/I-322-01/23-01/22, URBROJ: 525-09/555-23-1 od 27. lipnja 2023. godine.

 

Možda vas još zanima...

Skip to content