Odluka o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata

Temeljem odredbi članka 9. stavka 3. podstavka 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21) i članka 47. Statuta Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja broj 01/18, 01/20 i 02/21), općinski načelnik Općine Gunja donosi:


ODLUKU


o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata na području općine Gunja za vrijeme trajanja
obilježavanja Dana općine Gunja (kirvaj)
Članak 1.
Ovom odlukom određuje se drugačije radno vrijeme za ugostiteljske objekte iz skupina »Restorani« i »Barovi« na području općine Gunja u smislu odredbi članka 9. stavka 3. podstavka 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti u odnosu na redovno radno vrijeme propisano člankom 3. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni vjesnik“ Općine Gunja broj 03/15, dalje u tekstu: Odluka).
Članak 2.
Dozvoljava se produženje radnog vremena ugostiteljskim objektima iz članka 1. ove Odluke za vrijeme obilježavanja Dana općine Gunja (kirvaj) i to isključivo za dane 24.07. (ponedjeljak) i 25.07. (utorak) 2023. godine, za 3 (tri) sata dulje od radnog vremena propisanog Odlukom, odnosno najkasnije do 3:00 sata .
Produženje radnog vremena ugostiteljskim objektima iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ određeno ovom Odlukom jednako se odnosi na rad u zatvorenom i na otvorenom prostoru (terase).
Članak 3.
Obvezuju se ugostitelji koji će prilagoditi radno vrijeme sukladno članku 1. ove Odluke na poduzimanje svih potrebnih mjera kako ne bi došlo do remećenja javnog reda i mira u ugostiteljskom objektu i oko objekta, te na poštivanje odredbi Zakona o zaštiti od buke („Narodne novine“ br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 i 14/21) i Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka („Narodne novine“ br. 143/21).
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na oglasnoj ploči Općine Gunja i službenoj web stranici Općine Gunja www.gunja.hr .
OPĆINSKI NAČELNIK: Anto Gutić, mag.nov.

Možda vas još zanima...

Skip to content