Prijava štete od prirodne nepogode – olujnog i orkanskog vjetra

Općina Gunja obavještava sve poljoprivrednike, fizičke i pravne osobe da prijave štete od prirodne nepogode – olujnog i orkanskog vjetra, nastale uslijed naleta olujnog i orkanskog vjetra koji je dana 19. srpnja 2023. godine zahvatilo područje Općine Gunja te uzrokovao znatnu materijalnu štetu.


Pozivaju se svi koji su pretrpjeli navedenu štetu da istu prijave NAJKASNIJE DO PETKA 28.07.2023.g.
Kod prijave odnosno ispunjava obrasca, mora se uz osobne podatke OBAVEZNO upisati brojeve katastarskih čestica, tj. ARKOD te procjena štete u % za kulturu na kojoj je nastala šteta i površinu odnosno broj stabla ili trsova.

U koliko se radi o prijavi „štete na građevinama“ potrebno je upisati vrstu građevine, opis štete, da li je objekt legaliziran, starost građevine, postotak oštećenja, broj katastarske čestice i katastarsku općinu u kojoj je nastala šteta te procjenu štete.
Kod „prijave štete na opremi“ potrebno je upisati naziv oštećene opreme, postotak oštećenja i okvirnu starost opreme.
Za sve prijave treba navesti da li je oštećena imovina osigurana od rizika prirodne nepogode za koju se prijavljuje šteta. Molimo priložiti fotodokumentaciju.
Prijave se predaju na urudžbeni zapisnik u Općinu Gunja

Vladimira Nazora 317b, 32260 Gunja
Dodatne informacije u vezi prijave štete mogu se dobiti na kontakt broj 032/882-100.

Možda vas još zanima...

Skip to content