NAKNADA ŠTETE ZA MJERE PROVEDENE PRI SUZBIJANJU AFRIČKE SVINJSKE KUGE !!!

Zahtjev za naknadu štete u veterinarstvu temeljen na članku 101. stavku 6. Zakona o zdravlju životinja (NN 152/22 i 154/22) subjekt podnosi na u potpunosti popunjenom i potpisanom zahtjevu, zajedno s potpisanim izjavama te priloženim obrascima i dokumentima u roku od 60 dana od dana nastanka štete.

Objekti kategorije 3 i 4  dokumentaciju dostavljaju Ministarstvu poljoprivrede, Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane, Planinska 2a, 10000 Zagreb.

Objekti kategorije 0, 1 i 2, dokumentaciju dostavljaju Ministarstvu poljoprivrede, Upravi za stočarstvo i kvalitetu hrane,  Ul. Grada Vukovara 78, 10000 Zagreb.

Člankom 101. stavkom 5. Zakona o zdravlju životinja propisano je da subjekti nemaju pravo za naknadu štete ukoliko su usmrćene životinje nepoznatog porijekla, nepoznatog zdravstvenog statusa i koje ne udovoljavaju zahtjevima sljedivosti i uvjetima premještanja u skladu s odredbama istoga Zakona i propisa donesenih na temelju istoga Zakona, a kada se drugim mjerama ne može sa sigurnošću otkloniti rizik za javno zdravlje i za zdravlje životinja.

Možda vas još zanima...

Skip to content