JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA KOJE JE PO UPORABNOM SVOJSTVU POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE GUNJA – 07.05.2024.

O B A V I J E S T

o raspisivanju Javnog natječaja za zakup neizgrađenog

građevinskog zemljišta koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gunja

                Na temelju članka 17. stavka 3., a u svezi sa člankom  31. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18, 98/19, 57/22) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gunja, KLASA: 940-04/24-01/1, URBROJ: 2196-14-03-1-1 od 29.04.2024.godine, Općinsko vijeće Općine Gunja dana 07.05.2024. objavljuje Javni natječaj za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gunja.

                Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno ili se predaju osobno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ – Ponuda za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske“ na adresu Općine Gunja u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici  Općine Gunja.

                Ova Obavijest će biti objavljena u „Službenom vjesniku“ Općine Gunja.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GUNJA

Možda vas još zanima...

Skip to content