Category: Kontakti

OPĆINA GUNJA

Vladimira Nazora 97
32260 Gunja
ured@gunja.hr

Telefon: +385 (0)32 882 100

Načelnik: Anto Gutić, mag.nov.
Predsjednik Općinskog vijeća: Vlado Brkić
Zamjenik načelnika:
Zamjenik načelnika izabran iz reda pripadnika bošnjačke nacionalne manjine: Edita Smajilović

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Pročelnik: Marija Mudrinić dipl.iur.
tel.: 032/882-100, email: pravnik@gunja.hr
Tajnik općinskog vijeća i općinskog načelnika: Marijan Vareševac
tel.: 032/882-100, email: info@gunja.hr
Računovodstvo: Merima Kujović Zunđa i Davor Belobradić
tel.: 032/881-119; racunovodstvo.gunja@gmail.com
Komunalni redar: Dražen Gluvaković
mob. 099/216-13-63
Administrativni referent: Lidija Ćurić

Skip to content