Category: Pristup informacijama

ODLUKE – PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Lidija Ćurić, referent za administrativne poslove i arhivsku građu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gunja – koordinatorica za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Općine Gunja – kontakt tel: 032/882-100, mail: lidija@gunja.hr