Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKOG MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE GUNJA

Rješenje o određivanju biračkog mjesta na području Općine Gunja

 

OBAVIJEST MINISTARSTVA FINANCIJA

 

 

Poštovani,

ovim putem izvješćujem kako je Državno povjerenstvo za procjenu štete

od elementarnih nepogoda donijelo Zaključak o prihvaćanju prosječnih

prinosa i cijena poljoprivrednih kultura za razdoblje od 1. travnja 2019.

do 31. ožujka 2020. godine.

Cijene i prinosi evidentirani su u Registru šteta, te objavljeni na stranicama

Ministarstva financija na slijedećoj adresi:

http://www.mfin.hr/hr/cijene-i-prirodi-po-zupanijama

Također, na stranicama Ministarstva financija objavljeni su i podaci o

izvornim prihodima jedinica lokalnih samouprava, na slijedećoj adresi:

http://www.mfin.hr/hr/izvorni-prihodi-jls-u-republici-hrvatskoj

 

 

 

ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

 

POTPISAN UGOVOR O SUFINANCIRANJU IZGRADNJE JAVNE (LED) RASVJETE

 

Načelnik Općine Gunja Anto Gutić, mag.nov. potpisao je 21.05.2019.g. sa Ministarstvom regionalnog razvoja

i fondova Europske unije u Zagrebu Ugovor o sufinanciranju prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice (PORLZ).

Općina Gunja je dobila 400.000,00 kn za izgradnju javne (led) rasvjete na području Čarda – Velebit.

Odobreni iznos je ujedno i najveći iznos kojeg su općine i gradovi dobili, te smo time posebno sretni i zadovoljni.

Cijeli projekt će koštati malo preko 600.000,00 kn. Razliku će Općina Gunja financirati vlastitim sredstvima.

Radovi će započeti ovo ljeto. Najkasniji mogući završetak radova je 31.03.2020.g. Uvjereni smo da će ipak

svi radovi biti okončani ove godine.

 

 

OTVORENJE OBNOVLJENOG VODOCRPILIŠTA

U prigodi obilježavanja pete godišnjice poplave tvrtka GUNJANSKA ČISTOĆA d.o.o.
i Općina Gunja upriličile su u petak, 17. svibnja 2019.godine, prigodno otvorenje
obnovljenog vodocrpilišta u Gunji koje je tijekom poplave 2014.godine
u potpunosti devastirano a sada je doživjelo svoju temeljitu obnovu.
U ime Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije otvorenju
je nazočila pomoćnica ministrice Katica Mišković, dipl.ing.građ.,
koja je presijecanjem vrpce i službeno otvorila obnovljeno vodocrpilište.

 

PROJEKT: OBNOVA VODOCRPILIŠTA-POSLIJE POPLAVE

 

PROJEKT:  OBNOVA VODOCRPILIŠTA-POSLIJE POPLAVE

Prema Programu za financiranje poboljšanja socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture

Krajem mjeseca travnja 2019.godine završeni su radovi na obnovi vodocrpilišta u Gunji koje je tijekom poplave 2014.godine u potpunosti devastirano. Projektom je ostvaren planirani cilj kako bi se mještanima Gunje osigurala zdrava i pitka voda kao i stalna sigurnost u vodoopskrbi naselja.

Sažetak provedenih aktivnosti na projektu:

- Sanacija zdenca i pripadajuće opreme u zdencu,

- Popravak i instalacija opreme za pripremu komprimiranog zraka i zraka za pranje filtara,

- Popravak i instalacija sustava tlačnih crpki

- Popravak i instalacija mjerne opreme,

- Popravak i sanacija aeracije,

- Popravak i sanacija električne sklopne opreme

- Uhodavanje i praćenje rada biološkog sustava filtracije.

Ovaj Projekt je proveden uz financijski doprinos Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

 

Vrijednost projekta iznosi ukupno 486.000,00 kuna, od kojeg iznosa je odobreni doprinos Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU sufinanciralo 250.937,72 kn (52%) a doprinos Općine Gunja je 235.062,28 kn (48%).

Fotogalerija

 

 

PROGRAM OBILJEŽAVANJA PETE GODIŠNJICE POPLAVE

 

Izložba fotografija poplave u Gunji

 

Otvorenje knjižnice u Gunji

 

SRETAN USKRS ŽELI VAM OPĆINA GUNJA!

Sretan Uskrs želi Vam Općina Gunja !

 

UREDOVNO VRIJEME I DEŽURSTVA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

UREDOVNO VRIJEME I DEŽURSTVA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

IZBORI ZA VIJEĆA I PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA

 

- RJEŠENJE O IMENOVANJU OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE GUNJA

 

Predsjednica Republike Hrvatske je dana 25. ožujka 2019. god. donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske. Odluka je stupila na snagu danom objave u “Narodnim novinama” broj 30/19 od 26. ožujka 2019. god.

Za dan održavanja izbora određena je nedjelja, 26. svibnja 2019. god.

Objavu biračima vezanu za raspisivanje izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske možete pogledati  ovdje - OBJAVA BIRAČIMA


Služba za opću upravu

URED DRŽAVNE UPRAVE U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI

 

Javni poziv redovnim studentima s područja VSŽ za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na sufina

Poštovani,

Obavještavamo Vas da Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za sport, mlade i demografiju objavio Javni poziv redovnim studentima s područja Vukovarsko-srijemske županije za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova prijevoza za akademsku godinu 2018/2019.

Javni poziv objavljen je na stranicama Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr, link http://www.vusz.hr/javni-pozivi-i-objave-vs-zupanije/javni-poziv-redovnim-studentima-s-podrucja-vsz-za-podnosenje-prijava-za-ostvarivanje-prava .

 

ODLUKA O DODJELI FINANCIJSKI SREDSTAVA UDRUGAMA NA PODRUČJU OPĆINE GUNJA ZA 2019.g.

ODLUKA o dodjeli financijskih sredstava udrugama na području Općine Gunja za 2019.g.

TABLICA 1. I 2.

 

Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Gunja za razdoblje od 2018. do 2025.g.

Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Gunja za razdoblje od 2018. do 2025.g.

 

Plan upravljanja imovinom Općine Gunja za 2019.g.

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Gunja za 2019.g.

 
 
 

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA JAVNIH NATJEČAJA SU/FINANCIRANJA UDRUGA U 2019.g.

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA JAVNIH NATJEČAJA SU/FINANCIRANJA UDRUGA U 2019.g. IZ PRORAČUNA OPĆINE GUNJA

 

ODLUKA O KONCESIJI

ODLUKA o koncesiji za pružanje javne usluge crpljenja, pražnjenja i odvoza otpadnih vida iz sabirnih i septičkih jama

na području Općine Gunja.

Zapisnik i Odluku možete pregledati na linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2191787

 

savjetovanje za Strategiju upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Gunja

Obavještavamo kako je savjetovanje za Strategiju upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Gunja za razdoblje od 2018.do 2025. godine i Plan upravljanja imovinom za 2019. godinu otvoreno i traje od 24.12.2018. do 24.01.2019. godine (30 dana).

Savjetovanja možete pogledati na linku:

STRATEGIJA https://www.proracun.hr/Home/Savjetovanje/052a58ad-eb3f-448f-98c0-d61290d6e965

PLAN https://www.proracun.hr/Home/Savjetovanje/93430536-dd16-471c-ad19-bc6109f222d0

 

Prostorni plan Općine Gunja

Prostorni plan Općine Gunja

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GUNJA

PPUO GUNJA KN1 - I. IZMJENE I DOPUNE

PPOU GUNJA KN2 - I. IZMJENE I DOPUNE

 

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI - II. IZMJENE I DOPUNE PPUO GUNJA

Izvješće o javnoj raspravi u postupku izrade prijedloga

II. IZMJENE I DOPUNE Prostornog plana uređenja Općine Gunja

 

SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU

U TIJEKU JE SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE GUNJA ZA 2019.g.

SAVJETOVANJE MOŽETE POGLEDATI NA LINKU

 

 

 

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJA

Koncesije - Obavijest o namjeri davanja koncesije za pružanje javne usluge crpljenja, pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama na području Općine Gunja

Općina Gunja je 05. studenog 2018.godine u Elektoničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske objavila Obavijesti o namjeri davanja koncesije za pružanje javne usluge crpljenja, pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama na području Općine Gunja.   
Sadržaj objavljene obavijesti i pripadajuće dokumentacije o nadmetanju dostupan je na slijedećoj web stranici:

https://eojn.nn.hr

1. Broj objave 2018/S 01K-0030651 i na slijedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2191787

 
 
 

MINISTARTSVO GOSPODARSTVA - OBJAVA

Ministarstvo gospodarstva povećalo alokaciju za internacionalizaciju s 58 milijuna kuna na 134 milijuna kuna

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2“ kojom je planirana alokacija s dosadašnjih 58.000.000,00 kuna povećana na 134.000.000,00 kuna.

Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima kako bi se ojačala međunarodna konkurentnost olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanja mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima.

Cilj poziva je povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju. Dodijeljenim bespovratnim sredstvima sufinancirat će se projektne aktivnosti koje uključuju nastupe na međunarodnim sajmovima ili b2b susretima izvan RH te istraživanje inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH.

Vrijeme zaprimanja projektnih prijedloga ostaje nepromijenjeno te se projektni prijedlozi podnose od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku od 30. listopada 2018. godine u 11:00 sati.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 100.000,00 kuna, a najviši iznos je 1.000.000,00 kuna, pri čemu je intenzitet potpore za mikro i mala poduzeća 85%, dok za srednja poduzeća intenzitet iznosi  65% prihvatljivih troškova. Potpora dodijeljena po ovom Pozivu smatra se potporom male vrijednosti i dodjeljuje se putem OP Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Više informacija o natječaju te natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

Zagreb, 29.listopada 2018.

S poštovanjem,

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript

 

RAD TRGOVINA NEDJELJOM I BLAGDANIMA

INFORMACIJA MJEŠTANIMA OPĆINE GUNJA

U smislu Zakona o trgovini („Narodne novine“ br. 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14 – dalje u tekstu: Zakon) značenje pojma „radno vrijeme u djelatnosti trgovine“ je dnevno i tjedno radno vrijeme u kojem su prodavaonice i drugi oblici trgovine otvoreni za kupce.

Sukladno članku 57. istoga Zakona decidirano je određeno da trgovac određuje radno vrijeme prodavaonice i drugog oblika trgovine na malo (u daljnjem tekstu: prodavaonica) u skladu s ovim Zakonom pri čemu će uzeti u obzir potrebe kupaca, broj radnika zaposlenih u prodavaonici i poštivanje njihovih prava uređenih ovim Zakonom, Zakonom o radu, drugim radno pravnim propisima, kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između poslodavca i radničkog vijeća i ugovorom o radu, posebno u pogledu plaće i naknade plaće, dodataka na plaću, rasporeda i preraspodijele radnog vremena, prekovremenog i noćnog rada, te stanke, dnevnog, tjednog i godišnjeg odmora.

Naime, zakonodavac je do sada, u dva navrata kroz odredbe Zakona o trgovini pokušavao urediti radno vrijeme u djelatnosti trgovine, određujući najraniji početak i najkasniji završetak dnevnog radnog vremena u kojima se mogla obavljati trgovina, te određujući načelnu zabranu rada u djelatnosti trgovine nedjeljom i blagdanima, osim u slučaju propisanih iznimaka, ali je Ustavni sud RH, u oba slučaja veći dio odredbi koje su se odnosile na uređivanje radnog vremena u trgovini ukinuo proglasivši ih neustavnim.

Slijedom naprijed navedenog, ističemo da nije u nadležnosti jedinice lokalne samouprave određivanje radnog vremena u djelatnosti trgovine kao niti izricanje zabrane rada u djelatnosti trgovine nedjeljom i blagdanima.

Općina Gunja je zajedničkom inicijativom sa Župnim uredom Gunja dana 10. Rujna 2018.godine uputila prijedlog poslovnim subjektima vlasnicima prodavaonica na području općine Gunja (Boso d.o.o., Patričar d.o.o. i Slavonija-Bošković d.o.o.) da trgovine ili pekare koje su u njihovom vlasništvu ne rade nedjeljom i blagdanom .

Poslovni subjekti Boso d.o.o. i Patričar d.o.o. u svome odgovoru naveli su da su suglasni sa navedenim prijedlogom uz uvjet da isti prihvate svi poslovni subjekti na području općine.

Poslovni subjekt Slavonija-Bošković d.o.o. još uvijek nije dao suglasnost na prijedlog, te ukoliko to uopće ne učini Općina Gunja nema instrumente kojima bi istom to naložila.

 

REDOSLIJEDNA LISTA - STIPENDIJE 2018/2019

REDOSLIJEDNA LISTA - STIPENDIJE 2018/2019

 

JAVNI RADOVI 2018.g.

 

 

 

 

 

 

 

 

NOGOMETNI STADION "LUKA ŠOKČEVIĆ ŠALJAPIN" GUNJA

PROJEKT: Izgradnja Nogometnog stadiona u Gunji;

Okončani su radovi na izgradnji stadiona i nogometnog igrališta u Gunji.

Za predmetnu građevinu izdana je građevinska dozvola od strane Vukovarsko-srijemske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša od 25.04.2016.g. (pravomoćna) te rješenje o izmjeni građevinske dozvole od strane istog upravnog odjela od 08.12.2016.g. (pravomoćno).

Dana 20.04.2018.g. obavljen je postupak primopredaje građevine/stadiona u Gunji između investitora Hrvatskog nogometnog saveza iz Zagreba i vlasnika Općine Gunja.

 

 

 

 


 

 

REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE

 

Postavljena nova LED rasvjeta na području općine Gunja

u ulici Miroslava Krleže i Ante Starčevića

Na području općine Gunja završeni su radovi rekonstrukcije postojeće javne rasvjete ulice Miroslava Krleže i Ante Starčevića,kao jedna od niza mjera za unapređenje komunalnog standarda na području naše općine.

Radi se o zamjeni starih i neekonomičnih rasvjetnih tijela sa novom energetski učinkovitijom LED rasvjetom dužeg vijeka trajanja, čime će Općina Gunja uštedjeti na troškovima električne energije za potrebe javne rasvjete. Osim toga, važno je istaknuti da LED rasvjeta doprinosi kvaliteti života te da su ove ulice sada puno sigurnije za vozače, ali i pješake.

Ovaj Projekt je proveden uz financijski doprinos Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Naime, vrijednost projekta iznosi ukupno 254.706,25 kuna, od kojeg iznosa je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU sufinanciralo iznos od 219.996,25 kuna.

 

 

 

PROGRAM "ZAŽELI"

 

PROGRAM „ZAŽELI-Program zapošljavanja žena“

NOSITELJ PROJEKTA: Hrvatski crveni križ-Gradsko društvo Crvenog križa Županja.

PARTNER U PROJEKTU: Općina Gunja i dr.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 6.634.955,52 kn

ODOBRENO OD: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava.

U mjesecu travnju 2018.godine na području Općine Gunja započele su aktivnosti iz projekta „Zaželi-Program zapošljavanja žena“ u kojem je zaposleno ukupno 25 žena sa područja Općine Gunja.

Projekt će se provoditi u trajanju od ukupno 30 mjeseci, a glavni cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika iz općine Gunja.

 

DOGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA I KNJIŽNICE U GUNJI

Dogradnja Društvenog doma i knjižnice u Gunji

U mjesecu ožujku 2018.godine završeni su radovi dogradnje Društvenog doma i knjižnice u Gunji u ukupnom iznosu od 300 m2 (ukupna površina izgrađene terase sa pripadajućim nogostupom) te unutarnje uređenje Društvenog doma (pregrade).

Realizacijom ovog Projekta poboljšala se kvaliteta života mještana Općine Gunja svih dobnih skupina.

Ovaj Projekt je proveden uz financijski doprinos Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Vrijednost projekta iznosi ukupno 432.355,98 kuna, od kojeg iznosa je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU sufinanciralo iznos od 320.000,00 kuna.

 

 

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

OBAVIJEST O PRUŽANJU I KORIŠTENJU PRAVNE POMOĆI

Obavještavaju se građani da im je Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći osigurano ostvarenje jednakosti pred zakonom, ostvarenje pravne zaštite te pristup sudu i drugim javnopravnim tijelima pod jednakim uvjetima (iz proračunskih sredstava Republike Hrvatske).

rste pravne pomoći su:

 

A. PRIMARNA PRAVNA POMOĆ

Primarnu pravnu pomoć pružaju uredi državne uprave u županijama, ovlaštene udruge i pravne klinike.

Uredi državne uprave u županijama su ovlašteni u pružanju primarne pravne pomoći davati opće pravne informacije, pravne savjete i sastavljati podneske.

 

Primarna pravna pomoć obuhvaća:

- opću pravnu informaciju,

- pravni savjet,

- sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima, Europskim sudom za ljudska prava i međunarodnim organizacijama u skladu s međunarodnim ugovorima i pravilima o radu tih tijela,

- zastupanje u postupcima pred javnopravnim tijelima,

- pravnu pomoć u izvansudskom mirnom rješenju spora.

Primarna pravna pomoć može se pružiti u svakoj pravnoj stvari:

- ako podnositelj zahtjeva sam ne raspolaže dovoljnim znanjem i sposobnošću da svoje pravo ostvari,

- ako podnositelju zahtjeva pravna pomoć nije osigurana na temelju posebnih propisa,

- ako podneseni zahtjev nije očito neosnovan i

- ako su materijalne prilike podnositelja zahtjeva takve da bi plaćanje stručne pravne pomoći moglo ugroziti uzdržavanje podnositelja zahtjeva i članova kućanstva.

B. SEKUNDARNA PRAVNA POMOĆ

Sekundarnu pravnu pomoć pružaju odvjetnici.

Sekundarna pravna pomoć obuhvaća:

1. - pravni savjet,

- sastavljanje podnesaka u postupku zaštite prava radnika pred poslodavcem,

- sastavljanje podnesaka u sudskim postupcima,

- zastupanje u sudskim postupcima,

- pravnu pomoć u mirnom rješenju spora,

2. oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka,

3.oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi.

Sekundarna pravna pomoć može se odobriti:

- ako se radi o složenijem postupku,

- ako se podnositelj zahtjeva nema sposobnosti sam zastupati,

- ako su materijalne prilike podnositelja zahtjeva takve da bi plaćanje potrebne stručne pravne pomoći moglo ugroziti uzdržavanje  podnositelja zahtjeva i članova kućanstva, u skladu s posebnim pretpostavkama,

- ako se ne radi o obijesnom parničenju,

- ako u posljednjih šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva nije odbijen zahtjev podnositelja zbog namjernog davanja netočnih podataka i

- ako podnositelju zahtjeva pravna pomoć nije osigurana na temelju posebnih propisa.

S obzirom na vrstu postupka, sekundarna pravna pomoć se može odobriti u sljedećim postupcima:

- u svezi sa stvarnim pravima, osim zemljišnoknjižnih postupaka

- iz radnih odnosa

- iz obiteljskih odnosa, osim u postupcima sporazumnog razvoda braka u kojima bračni drugovi nemaju maloljetnu zajedničku ili posvojenu djecu ili djecu nad kojom ostvaruju roditeljsku skrb nakon punoljetnosti

- ovršnim postupcima i postupcima osiguranja kada je riječ o prisilnom ostvarenju ili osiguranju tražbine koja proizlazi iz postupka za koji se prema odredbama ovoga Zakona može odobriti pravna pomoć

- mirnog rješenja spora

- iznimno, u svim ostalim upravnim i građanskim sudskim postupcima kada takva potreba proizlazi iz konkretnih životnih okolnosti podnositelja zahtjeva i članova kućanstva, a u skladu s temeljnom svrhom ovoga Zakona.

Oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka može se odobriti u predviđenim postupcima ako su materijalne prilike podnositelja zahtjeva takve da bi plaćanje predujma troškova postupka moglo ugroziti uzdržavanje podnositelja zahtjeva i članova kućanstva, u skladu s posebnim pretpostavkama. Pri donošenju odluke osobito će se voditi računa o visini troškova sudskog postupka u kojem se traži oslobođenje.

Oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi može se odobriti u svim sudskim postupcima ako su materijalne prilike podnositelja zahtjeva takve da bi plaćanje sudskih pristojbi moglo ugroziti uzdržavanje podnositelja zahtjeva i članova kućanstva, u skladu s posebnim pretpostavkama. Pri donošenju odluke osobito će se voditi računa o visini sudskih pristojbi u postupku u kojem se traži oslobođenje.

Kako se ostvaruje besplatna pravna pomoć?

A. Postupak za ostvarivanje PRIMARNE PRAVNE POMOĆIpokreće se izravnim obraćanjem pružatelju primarne pravne pomoći.


B. Postupak za ostvarivanje SEKUNDARNE PRAVNE POMOĆIpokreće se podnošenjem zahtjeva nadležnom Uredu državne uprave u sjedištu županije ili ispostavama Ureda na području županije u kojima podnositelj zahtjeva ima prebivalište odnosno boravište.

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu (ZOPP) uz koji se prilaže suglasnost podnositelja zahtjeva i članova kućanstva o dopuštenju uvida u sve podatke o ukupnim prihodima i imovini (ZOPP-S).

 

- Obrazac ZOPP(doc)

- Obrazac ZOPP-S (doc)

Korisnici pomoći na uzdržavanje u skladu s posebnim propisima kojima je uređeno ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi i korisnici prava na opskrbninu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata prilažu uz zahtjev presliku rješenja ili potvrde o korištenju socijalne skrbi ili opskrbnine.

Popunjeni obrasci predaju se putem pošte ili osobno u pisarnicama Ureda i ispostava:
Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, Vukovar, Županijska 11

Ispostava u Vinkovcima, Vinkovci, Glagoljaška 27

Ispostava u Županji, Županja, J.J. Strossmayera 16

Ispostava u Iloku, Ilok, Trg N. Iločkog 16

Ispostava u Otoku, Otok, V. Nazora 1

Kako se koristi sekundarna pravna pomoć?

Korištenje sekundarne pravne pomoći odobrava se podnositelju zahtjeva koji ispunjava uvjete za ostvarivanje prava na pravnu pomoć donošenjem rješenja o odobravanju pravne pomoći. Rješenje o odobravanju pravne pomoći korisnik dostavlja odvjetniku određenom u rješenju. Odvjetnika za pružanje pravne pomoći ured određuje prema redoslijedu navedenom u popisu Hrvatske odvjetničke komore sastavljenom za područje jedinica područne (regionalne) samouprave, a iznimno od navedenog ured će odrediti drugog odvjetnika uz njegovu prethodnu suglasnost priloženu uz zahtjev za odobravanje pravne pomoći. Sekundarnu pravnu pomoć pružaju odvjetnici.

Oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi djeluje od dana kada je uredu podnesen zahtjev za odobravanje pravne pomoći i važi za sve podneske i radnje za koje je nastala obveza plaćanja sudskih pristojbi toga dana ili kasnije.

Odobravanje pravne pomoći može biti potpuno (u punom opsegu) ili djelomično (u smanjenom opsegu), u ovisnosti o utvrđenom imovnom stanju podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva.

Kada je pravna pomoć odobrena u smanjenom opsegu, korisnik pravne pomoći sudjeluje u plaćanju troškova pravne pomoći u određenom postotku na način da razliku do punog iznosa nagrade i naknade troškova za rad pružatelju koji je odvjetnik nadoknađuje korisnik u preostalom razmjeru prema vrijednosti poduzete radnje utvrđene Tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika.

Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje za nagrade i naknade troškova vještaka i tumača.

Troškove postupka pred sudom čine troškovi sudskog postupka, sudske pristojbe i troškovi postupka s osnove nagrade i naknade stvarnih izdataka za rad odvjetnika kao punomoćenika.

Sukladno odredbama članka 24. Zakona, korisnik pravne pomoći dužan je troškove pravne pomoći, isplaćene prema obračunu troškova vratiti u Državni proračun:

- ako mu je u postupku odmjereno pravo na naknadu troškova postupka pred sudom,

- ako mu je u postupku u kojem je pružena pravna pomoć sudskom odlukom ili nagodbom povećano imovno stanje u opsegu u kojem ne bi ispunjavao pretpostavke za odobravanje pravne pomoći.

Popis udruga ovlaštenih za pružanje primarne pravne pomoći na području Vukovarsko-srijemske županije:

1. AGENCIJA ZA PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI "SRIJEM"

32237 Lovas, Ljudevita Gaja 21,     tel: 098/945-1710

2. CENTAR BIJELI PRSTEN HRVATSKA

32100 Vinkovci, Duga ulica 56,      tel: 095/529-30-00

3. CENTAR ZA MIR, NENASILJE I LJUDSKA PRAVA OSIJEK

- VUKOVAR, Fra A. Tomaševića 32, tel./fax 032/413-319, svaki dan od 09,00-12,00 h,

- VINKOVCI, u prostoru Gradske vijećnice, Bana J. Jelačića 1, utorkom od 09,00-12,00 h,

- ILOK, u prostorijama Gradske vijećnice, Trg Nikole Iločkog 13, srijedom od 08,30-13,00 h

4. CENTAR ZA MIR, PRAVNE SAVJETE I PSIHOSOCIJALNU POMOĆ VUKOVAR

32000 Vukovar, Fra Antuna Tomaševića 32,           tel: 032/413-319

5. UDRUGA VETERANA DOMOVINSKOG RATA, PODRUŽNICA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

32000 Vinkovci, Glagoljaška 27a

6. UDRUGA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA

32000 Vukovar, Ljudevita Gaja 12,               tel: 032/639-333           link: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript

7. UDRUGA ŽENA VUKOVAR

32101 Vukovar, B. Bušića 74,          tel: 032/421-191

8. ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA VUKOVAR

32000 Vukovar, Eugena Kvaternika 1,        tel: 032/422-750

Detaljnije informacije o sustavu besplatne pravne pomoći možete pronaći na Web stranici Ministarstva pravosuđa.

Dodatna pojašnjenja za ostvarivanje prava na primarnu pravnu pomoć mogu se dobiti putem telefona:

Vukovar: 032/492-009, 032/492-008

Vinkovci: 032/344-072, 032/344-081

Županja: 032/826-386

Dodatna pojašnjenja za ostvarivanje prava na sekundarnu pravnu pomoć mogu se dobiti putem telefona:

Vukovar: 032/492-032,  032/492-081,  032/492-085,

Vinkovci:  032/344-000,  032/344-001,  032/344-100

 
More Articles...
 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »


Stranica 1 od 6

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner